Циклус ДРУШТВО И ДИГИТАЛНИ МЕДИЈИ

Уметност у доба вештачке интелигенције
Нема сумње да је вештачка интелигенција кључна технологија нашег времена и један од највећих друштвених изазова пред нама. Како уметност може да нам помогне у разумевању овог новог света који вештачка интелигенција све више прожима? И да ли уметност има моћ да измени помало досадан, а пре свега опасан, бинарни, master/slave наратив, који се око ове теме развија.
Покушаћемо да откријемо на који начин уметници својим радовима могу покренути формирање активног и критичког става публике спрам вештачке интелигенције. Да ли уметност може да нам помогне да будемо отворени према новим технологијама, а да са друге стране критички посматрамо и промишљамо ове иновације.
Кроз представљање радова уметника који померају границе и покрећу разговор о вештачкој интелигенцији, мапираћемо кључне теме и концепте кроз које уметност може прићи и демистификовати ову технологију. Представићемо ауторе који нам омогућавају да видимо шта се догађа испод површине, да постанемо свесни физикалности, невидљивих мрежа и скривених инфраструктура које чине основ вештачке интелигенције.
Ово предавање део је активности Центра за промоцију науке у оквиру пројекта Европска лабораторија вештачке интелигенције, (European ARTificial Intelligence Lab), финансираног кроз програм Креативна Европа.

Петар Лаушевић
Саветник за послове међународне сарадње Центра за промоцију науке, укључен у пројекте на пресеку уметности, технологије и друштва. Користећи уметност, ови пројекти покушавају да отворе разговор и промене наратив око вештачке интелигенције надилазећи техничке аспекте и баве се друштвеним, еколошким и политичким импликацијама ове кључне технологије нашег времена. Паралелно са својим радом на научној комуникацији, ради као истраживач сарадник у Институту за нуклеарне науке Винча. Његова истраживања су у области складиштења енергије и обновљивих извора енергије са фокусом на суперкондензаторима и горивним ћелијама.

Улаз слободан