У сарадњи са Центром за биоетичке студије

Петак, 10.11. у 18 сати. Улаз слободан.

Учествују: др Јелена Симић, Кристијан Ранђеловић и Јелена Видић

Појам прилагођавања пола подразумева три праксе: промену пола одрасле особе, прилагођавање пола интерсекс особа, као и  генетичко тестирање у сврху сазнања пола детета. Док у првом случају субјекат сам доноси одлуку о свом телу, у друга два случаја то није тако. Прилагођавање пола интерсекс особа зависи од родитеља, али и лекара. Генетичким тестирањем се о полу детета одлучује пре рођења самог детета.

Помоћу теста хорионских чупица се врло прецизно утврђује пол и у раном период трудноће. Велики број жена у срединама у којима се фаворизује један пол, подлегну притиску и одлуче се за абортус уколико пол детета у трудноћи која траје није  пожељан.

Иако ове три праксе, осим одлуке о сопственом полу или полу детета, немају пуно тога заједничког, подједнако их погађа велики број етичких и законских питања.