У сарадњи са Београдским афористичарским кругом

Селектор: Драгутин Минић Карло
Водитељ програма: Миодраг Стошић
Организатор: Београдски афористичарски круг

УЧЕСНИЦИ XIX МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА ХУМОРА И САТИРЕ „САТИРА ФЕСТА 2021“

ЦРНА ГОРА
Дејан Тофчевић
Владислав Влаховић
Бранко Вуковић

ХРВАТСКА
Данко Ившиновић
Живко Продановић
Златко Томић

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Миле Ђорђијоски
Љупка Цветанова

БиХ
Миладин Берић
Живко Ђуза
Јово Николић
Момир Васић

СРБИЈА
Београд
Слободан Симић
Бојан Љубеновић
Митар Ђерић Лаки
Горан Радосављевић
Ђорђе Оташевић
Павица Вељовић
Милорад Ч. Ћосић Ћоса
Ненад Максимовић
Нада Караџић
Мирослав Средановић
Горан Драгишић
Ања Игњатовић

Панчево
Александар Чотрић
Александра Филиповић

Крагујевац
Жељко Желе Јовановић
Владимир Срефановић
Марко Миљковић

Вршац
Зоран Ђурке Ђуровић

Љиг
Горан Иванковић

Крушевац
Братислав Костадинов

Алексинац
Славомир Васић

Нови Сад
Нинус Несторовић
Добривоје Антонић
Зоран Додеровић

Пожега
Нешко Илић

Бор
Милен Миливојевић

Ниш
Марина Аристо Марковић

Мала Крсна
Љубомир Илић

Пријепоље
Љубомир Шуљагић

Ужице
Лела Милосављевић

Косовска Каменица
Јован Зафировић