Учествују: др Светлана Шеатовић, др Јован Делић, др Предраг Петровић и Бранко Вранеш. 

Мала сала, четвртак 5. октобар, у 19.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Књижевно дело Александра Петрова већ је било предмет бројних тумачења и изузетних похвала. Књига Свет и век придружује се том низу нудећи нове увиде у Петровљеву поезију и романе. Оно што је заједничко готово свим ауторима ове књиге јесте да стваралаштво Александра Петрова виде као путовање подједанко кроз градове и просторе света колико и кроз историју, културу, живот, емоције. Читајући ова тумачења наша научна јавност постаће засигурно још више заинтересована за књижевни рад овог космoполитског књижевника.

Проф. др Александра Вранеш

 

Књига Свет и век важан је допринос осветљавању поетике песника и романсијера Александра Петрова. Аутори су припадници различитих генерација, од еминентних имена наше науке о књижевности до младих проучавалаца који се постепено афирмишу у нашој академској заједници,  што свакако говори о отворености Петровљевог дела за различите не само интерпретативне него и генерацијске приступе. Ова књига потврђује да је Петров један од наших најзначајнијих савремених књижевника и да је његов опус мост међу различитим просторима, језицима и културама – српском, руском, америчком и јеврејском.

Проф. др Јован Делић