Мала сала у 19.30

Учествују:

др Слађана Јаћимовић, др Александар Јовановић, Оља Василева, Марко Паовица и аутор

У Повратку причи критички се тематизују књижевноеволутивне и поетичке особине српске прозе последњих деценија прошлог и деценије и по садашњег века. У Недићевим огледима илустрован је основни став да у савременој српској прози постоји изразит степен плурализма и полиморфности, као и мноштво наративних гласова у оквиру сличних поетичких, па и појединачних стваралачких опредељења. Динамична ситуација у савременој прози и различита значења која се придају самом чину писања и измењеној функцији коју књижевност има у данашњем времену, подједнако се могу наслутити из уводног текста књиге, с назначеним правцима развоја прозе на прелазу из претходног у садашњи век, и из појединачних огледа посвећених тумачењу прозних остварења неких од најзначајнијих приповедача и романсијера нашег времена, од Воје Чолановића, Данила Николића, Драгослава Михаиловића, Слободана Селенића и Гроздане Олујић, до Мира Вуксановића, Славка Гордића, Мирослава Јосића Вишњића, Милисава Савића, Радована Белог Марковића, Драга Кекановића и Мирослава Тохоља. Повратак сложеној животној причи у њиховој прози, оригиналним ликовима, једноставнијој композицији и изворном језику, условљен еволутивним разлозима саме књижевности и драматичним променама које су се дешавале у стварности и култури наше средине деведесетих година, по ауторовом су мишљењу важне поетичке особине које су знатно утицале на промене наративног поступка и на усмерену тематску оријентацију у делима тумачених писаца.

У књизи Чарање и плетење приче налазе се тумачења најзначајнијих књижевних дела изабраних савремених српских приповедача и романсијера објављена у последњој деценији претходног и првој деценији и по садашњег века.

У једном делу књиге говори се о целокупном прозном делу тих писаца, да би у појединим огледима критичке анализе биле посвећене оним њиховим остварењима и жанровима по којима се најбоље препознају као ствараоци.

Неки од писаца који су анализирани: Д. Николић, Д. Михаиловић, П. Сарић, П. Пајић, М. Савић, Р. Бели Марковић, В. Павковић, Г. Олујић, М. Капор, М. Матицки. С. Гордић, М. Димић итд.

 

 

 

 

 

 

 

 

Др Марко Недић