Задужбина Илије М. Коларца

ОТВОРЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ

Тел. 3282-467; 2637-609; 2638-472; Факс 30-31-711

Имејл: predavanja@kolarac.rs

 

  П   Р   И    Ј   А   В   А

   за упис на

 

СЕМИНАР

О ИЗРАДИ ЗАДАТАКА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

 (8 часова)

 

 

  1. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПОЛАЗНИКА И ЗАНИМАЊЕ

 

___________________________________________________________________

 

  1. ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ

 

___________________________________________________________________

 

  1. НАЗИВ, АДЕРЕСА И ТЕЛЕФОН ИНСТИТУЦИЈЕ У КОЈОЈ ЈЕ ПОЛАЗНИК

ЗАПОСЛЕН

 

___________________________________________________________________

 

  1. АДРЕСА, МЕЈЛ И ТЕЛЕФОН ПОЛАЗНИКА

 

______________________________________________________________________

 

  1. Цена семинара је 4.000 динара. Износ треба уплатити до 27. октобра 2017,

на текући рачун бр. 160-321162-91 код Банке Интеза, са назнаком за Семинар о изради задатака из српског језика.

 

 

Потпис полазника,

 

или потпис овлашћеног лица

и овера институције

Београд, ……………… 2017.

 

ПИБ: ……………………………