Предавање се организује поводом стогодишњице рођења једног од твораца француског новог романа, Алена Роб-Гријеа. Нови роман је настао педесетих година XX века, у периоду сумње у људску природу и човекове сазнајне моћи. Он одбацује романескни модел XIX века, нарочито заплет и психолошку анализу ликова, да би ставио у први план писање. Како је указао његов теоретичар Жан Рикарду, „роман више није писање о пустоловини, него пустоловина писања“.