Мала сала, уторак 7. новембар 2017. у 19.30

Учествују: академик Данило Н. Баста, др Војислав Г. Павловић, проф. др Милош Ковић, др Војислав Коштуница и аутор.

 „Пишчева идеја-водиља, која свакако заслужује пуну подршку, била је колико једноставна толико и захтевна – да се до танчина истражи и обелодани оно што би се с разлогом могло назвати генеалогијом духовног профила и теоријског становишта Слободана Јовановића. У свом трагању за базичним саставницама тог профила и тог становишта, трагању које није лишено занимљивих и узбудљивих открића, Борис Милосављевић је, слободно се може рећи, применио свако истраживачко средство и сваки методски поступак који су били кадри да га доведу до нових сазнања и нових резултата.”

Из рецензије академика Данила Н. Басте

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Др Борис Милосављевић рођен је у Београду 1967. године. Завршио је Пету београдску гимназију. Дипломирао је на Одељењу за филозофију Филозофског факултета у Београду са темом из методологије – тумачења текста, односно писаних извора (херменутика). Завршио је постдипломске студије на Одељењу за филозофију Филозофског факултета у Београду и одбранио мaгистарски рад са темом из историје филозофије. Докторирао је на Факултету политичких наука у Београду са темом из историје политичких теорија. Од 1997. године радио је као истраживач-стипендиста Министарства науке и технологије у Институту за филозофију Филозофског факултета у Београду и четири године држао вежбе на предметима Историја филозофије и Онтологија студентима I и IV године. Од 1998. је запослен у Балканолошком институту Српске академије наука и уметности, где је учествовао у раду више пројеката. Објавио је Византијску филозофију у средњовековној Србији, и више од педесет радова у најугледнијим научним часописима и зборницима из историје филозофије, историје политичких теорија, политичке историје, друштвене историје, методологије, античке, византијске и савремене филозофије, као и политичке и правне филозофије на српском, енглеском и руском језику.