ЦИКЛУС

МАРТ, МЕСЕЦ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

ЈЕЗИЧКО-КЊИЖЕВНИ УТОРАК

 

Уторак, 7. март 2023, 13.00–14.00

Коларчева задужбина

Учесници: др Валентина Илић, др Весна Николић и мср Ненад Крцић

НА СЛОВО, НА СЛОВО… П – ПАРОНИМИ, ПРАВОПИС И ПОЛЕМИКА

 

Предавање покрива три теме из савременог српског језика – једну из области лексикологије, другу из области правописа и трећу из области стилистике. Лексиколошка тема тиче се пре свега лексичке норме и њеног места у претходним издањима Нормативне граматике у поређењу са издањем из 2022. године, при чему је акценат на паронимима, као речима које слично звуче и слично значе и код којих чак и изворни говорници често имају недоумице и греше при њиховој употреби. У питању су веома актуелни примери попут епидемијски – епидемиолошки, психички – психолошки и сл. Правописна тема посвећена је дублетима у Речнику уз Правопис српскога језика Матице српске. Приказују се дублетне форме на свим језичким нивоима и указује на фазичну еластичност норме српског књижевног језика. Откуда дублети, да ли су нам потребни у толиком броју и морамо ли их све знати – нека су питања на која се пружају одговори. Стилистичка тема ће осветлити неке занимљиве језичке и стилске одлике полемике, као што су полемички услов, полемичко или, реч-окидач, неки типови полемичке аргументације, те фигуре попут дисфемизма и разних облика ироније.

 

Уторак, 14. март 2023, 13.00–14.00

Коларчева задужбина

Учесници: др Мина Ђурић, доцент Филолошог факултета Универзитета у Београду и студенти Катедре за српски језик и Катедре за српску књижевност Филолошког факултета у Београду

КАКО ПЕВА СРПСКА ПОЕЗИЈА

Проматрањима одабраних стихова српске књижевности који су добили своја обликовања и кроз музичке записе, у овом интермедијалном предавању ће се анализирати начини на које су литерарна остварења српских песника подстицала и надахњивала разноврсне музичке одговоре. У поезији која ће се рецитовати, тумачити, али и посредовати кроз вокалне и инструменталне изведбе, осликаће се степен непрекидних прожимања уметничких области, као и вредности међудисциплинарног трајања књижевних дела и њихове популаризације у многострукости стваралачких рецепција.