Књижевно вече

Критичко издање дела Иве Андрића, Коло 2, књ. 6–10 /
уредник Зорица Несторовић. – Београд : Задужбина Иве Андрића, 2018.

 

Учествују:

Aкадемик Миро Вуксановић, др Стојан Ђорђић, др Јелена Јовановић Симић, др Зорица Несторовић и мср Марија Благојевић

Књ. 6 – Иво Андрић, Приповетке (1914–1941) – приредио доц. др Милан Алексић;
Књ. 7 – Иво Андрић, Приповетке (1946–1948) – приредила проф. др Зорица Несторовић;
Књ. 8 –  Иво Андрић, Приповетке (1949–1960) I – приредио мср Милан Потребић;
Књ. 9 – Иво Андрић, Приповетке (1949–1960) II – приредиле др Ливија Екмечић, мср Марија Благојевић и проф. др Зорица Несторовић;
Књ. 10 – Иво Андрић, Приповетке (1961–1975) – приредила мср Милица Ћуковић