Циклус предавања

Предавач проф. др Драго Ђурић, Филозофски факултет Универзитета у Београду

*********************************************************************************************************

Увертира за Хесиодову Теогонију: митологија и наука (23. март) 1.12.2020.

Питање истинитости. Објашњење или обавештење. Функција теогонијских митова.

*

Јонска физика: материјални монизам (30. март) 8.12.2020.

Мотивација за монизам. Објашњење промена у свету: Талесово, Анаксименово и Хераклитово решење.

*

Јонска физика: материјални плурализам (6. април) 15.12.2020.

Мотивација за плурализам. Објашњење промена у свету: Анаксимандрово решење. Античке примедбе на учења раних јонских физичара.

*

Прве епистемолошке опаске: Ксенофан и Хераклит (13. април) 22.12.2020.

Натуралистичко објашњење и критика религије. Питање знања, истинитости и оправдања. Грешке у аргументацији.

**********************************************************************************************************

Проф. др Драго Ђурић покушаће да током овог циклуса предавања настанак науке (њено разграничење са представама о свету које се могу препознати у митологији, епици, религији и сл.) учини широј публици разумљивијим, а да та публика не мора имати веће научно и филозофско образовање.

У складу са тим, анализом Увертире за Хесиодову Теогонију показаће и да митологија може да се схвати сасвим другачије од начина на који се она традиционално схвата и да се најранија јонска физика може појмити на много једноставнији и разумљивији начин од онога на који се то обично чини, а да се тиме не умањи, него, штавише, увећа њен научно-историјски значај.

И, на крају, показаће да прве опаске о науци и знању, које износе, пре свега, Ксенофан и Хераклит, имају велики научно-историјски и историјско-филозофски значај.

*******************************************************************

Мала сала, уторком у 18 сати

Улаз слободан

Број посетилаца је ограничен.

Обавезно је поштовање епидемиолошких мера (размак и ношење маски).