Треће предавање: Истина је управо на супротној страни

Предавач:

Проф. др Адријана Марчетић

Циклус
У ТРАГАЊУ ЗА ПРУСТОМ

Прво предавање: Против Сент-Бева

Предавач:
Проф. др Адријана Марчетић
Филолошки факултет Универзитета у Београду

 

 

Друго предавање: Оригиналност визије

Предавач:

Проф. др Адријана Марчетић

 

Треће предавање: Истина је управо на супротној страни

Предавач:

Проф. др Адријана Марчетић

 

Четврто предавање: Заљубљени Пруст

Предавач:

Проф. др Адријана Марчетић