У сарадњи са Центром за биоетичке студије

Циклус трибина  НАСИЉЕ НАД ДЕЦОМ У ПОРОДИЦИ

НАСИЉЕ НАД ДЕЦОМ И РАЗВОД:

одговорност насилника, одговорност институција

Учествују:

Др Анета Лакић, професор универзитета

Др Невенка Жегарац, професор универзитета

Милена Банић, адвокат

 

Мала сала, понедељак, 11. 12. 2017 у 19.30 сати

 

Деца су неретко жртве насиља које може бити вршњачко или породично. Породично насиље над децом се манифестује на неколико начина- као физичко, психолошко или сексуално злостављање жртве. Најбоље за децу, жртве породичног насиља, јесте да се родитељу насилнику или насилници супротстави други родитељ. То се на жалост не дешава довољно често, чиме други родитељ пропушта прилику да подржи жртву у тренуцима када јој је најтеже. Међутим, и родитељска заштита ове врсте понекада носи многа искушења. С обзиром да супротстављање родитеља заштитника родитељу насилнику често прати развод брака, родитељ насилник ће имати прилику да своје насиље над децом представи као динамику лошег брака.  Притом, родитељ који заштити своје дете ризикује да и сам претрпи насиље од стране родитеља насилника, било физичко или психолошко (на пример, оптужбе родитеља насилника да је „окренуо“ децу против другог родитеља).
Важан узрок растућег насиља над децом можемо тражити и у неефикасним институцијама. Центри за социјални рад, судови, тужилаштво и полиција дужни су да без одлагања примерено реагују на породично насиље над децом, која су изразито вулнерабилна група. Непрепознавање или игнорисање деце која су изложена насиљу, спорост или потпуно одсуство реакције надлежних институција, охрабрују насилника или насилницу у даљем злостављању жртве.