Циклус САПФО ИЛИ О ЉУБАВИ чине два предавања – БЕСЕДА О АФРОДИТИ и БЕСЕДА О ЕРОСУ/ЕРОСИ. Предавања ће одржати др Јелена Пилиповић, професор на Катедри за општу књижевнст са теоријом књижевности Филолошког факултета у Београду. Ауторка се античком песникињом бави дуго и континуирано о чему сведочи и њена студија Ка лепоти – еротолошко читање Сапфине поезије (Академска књига 2016), за коју је добила награду Никола Милошевић за  најбољу књигу у области теорије књижевности и уметности, естетике и филозофије у 2016. години. На предавањима у Коларчевој задужбини акценат ће бити на доживљају љубави у Сапфиној поезији. Професорка Пилиповић ће на примерима Сапфиних фрагмената анализирати на који начин античка песникиња приказује ерос и како о њему пева.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проф. др Јелена Пилиповић