Мала сала, понедељком у 18 сати. Улаз слободан.

 

1. НАТАЛИЈА ГОНЧАРОВА, 4. 12.

2. ОЛГА РОЗАНОВА, 11. 12.

3. АЛЕКСАНДРА ЕКСТЕР, 18. 12.

 

   

Предавање о Наталији Гончаровој (1881 – 1962) посвећено је уметничком експерименту сликарке који се кретао од кубизма преко примитивистичке поетике до лучизма  и апстракције. Биће представљени руски (до 1914. г) и западни период (од 1915. г) уметнице, њен рад у домену штафелајског сликарства, декоративне уметности и сценографије, графике и полиграфског дизајна.

 

 

 

 

 

Предавање о Олги Розановој (1886 – 1918) упознаће публику са ликовним стваралаштвом и теоријским радовима „прве уметнице Петрограда“, како ју је назвао оснивач заумног језика Алексеј Кручоних. Биће речи о њеној улози у стварању „Удружења младих“, о њеној сарадњи с руским футуристима (Мајаковским, Хлебњиковима, Кручонихом), али и сликарима Маљевичем, Филоновом, Татљином, о осмишљавању футуристичких књига 1912-1916, о антиратним плакатима и празничном осмишљавању улица.

 

 

 

 

 

Предавање о Александри Екстер (1882 – 1949) говори о руској авангардној уметници која је дала велики допринос сликарству, примењеној уметности, моди, позоришној и филмској сценографији. Њен стваралачки пут био је везан за кубизам, конструктивизам, ар-деко. Екстер је била главна спона између руских и западних авангардних уметника, организатор изложби у Русији, сарадник балетске студије Брониславе Нижинске.

 

 

 

 

Корнелија Ичин, редовна професорка Филолошког факултета Универзитета у Београду, рођена је 18. маја 1964. у Београду, где је стекла основно и гимназијско образовање. На Филолошки факултет у Београду (група: Руски језик и књижевност) уписала се 1983, а дипломирала 1987. Постдипломске студије завршила је на Филолошком факултету у Београду (смер: Наука о књижевности), одбранивши 1. јула 1993. магистарску тезу “Циклус Плава звезда Николаја Гумиљова”. Докторску дисертацију “Драмско стваралаштво Лава Лунца”, предату почетком 1998, због блокаде рада Филолошког факултета одбранила је 19. априла 1999. На Катедри за славистику Филолошког факултета у Београду ради од 1990: од 1990 – у звању асистента приправника, од 1993 – у звању асистента, од 1999 – у звању доцента, од 2004 – у звању ванредног професора, а од 2009 – у звању редовног професора руске књижевности.

Научна интересовања: култура Сребрног доба, руска поезија ХХ века, руска авангарда, књижевност апсурда, руска драма и театар, руска ликовна уметност, руски неми филм.

http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/slavistika/ruski-jezik/zaposleni/kornelija-icin/

 

 

 

Корнелија Ичин