Мала сала у 19.30

5.11.

СРПСКА ЋИРИЛИЦА ОД НАСТАНКА ДО ДАНАС

Предавач др Александар Милановић, Филолошки факултет, Београд

12.11.

ЈЕЗИЧКА ПОЛИТИКА И ЈЕЗИЧКА СТРУКА У СРБИЈИ

Предавач др Срето Танасић, научни саветник, Институт за српски језик САНУ

19.11.

СРПСКИ ЈЕЗИК У ЗАКОНСКИМ ОКВИРИМА

Предавач др Милош Ковачевић, Филолошки факултет, Београд

26.11.

СТАТУС СРПСКОГ ЈЕЗИКА У СРБИЈИ И ИЗВАН СРБИЈЕ

Предавач др Вељко Брборић, Филолошки факултет, Београд