Циклус предавања

130 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА МИЛОША ЦРЊАНСКОГ

 

2. март у 19.30

Гностичка осећајност у поезији Милоша Црњанског

 

9. март у 19.30

Дуализам у Дневнику о Чарнојевићу и Капи шпанске крви

 

16. март у 19.30

Бог, случај и судбина у Другој књизи Сеоба и Хиперборејцима

 

23. март у 19.30

Роман о Лондону и Бели, Дос Пасос, Деблин и Газданов

 

Предавач

Др Мило Ломпар,

редовни професор Филолошког факултета Универзитета у Београду