Циклус ТЕХНИЧКЕ НАУКЕ: САВРЕМЕНА ИСТРАЖИВАЊА И ПРИМЕНЕ

Инагурациона предавања чланова Научног друштва Србије (Одељењe техничких наука)

 

 1. Проф. др Ева Ваништа Лазаревић, Архитектонски факултет Универзитета у Београду

ПРОГНОЗА РАЗВОЈА ГРАДОВА ДО  2025.

 1. фебруар

Прогноза развоја градова до 2025, према аналитичарима, не изгледа онако како смо планирали, веровали и учили још пре коју деценију. Градови нам и даље не изгледају као из футуристичких филмова, градска језгра су опстала, сателитиски градови нису заживели. Саобраћај, везан за екологију, одвија се и планира на нови и неочекиван начин. У Емиратима постоји посебан дан и читаво острво одређено за бициклисте иако је плус 40 степени и енергије не недостаје. Погонска горива се повинују модним императивима. Социолошка слика у метрополама данашњице је драстично промењена. Баланс сиромаштва и богатства је померен. Криза је, кажу, прошла.

Каквa искуства овде можемо да извучемо за нашу средину?

 

 1. Проф. др Миладин М. Шеварлић, Пољопривредни факултет Универзитета у Београду

АКТУЕЛНА ПИТАЊА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ЗАДРУГАРСТВА И СЕЛА У СРБИЈИ

 1. фебруар

Еколошка (не)одрживост планете Земља. Како смо „изгубили“ 1,5 милиона хектара пољопривредног земљишта (1960-2012) и колико је општина и региона у Србији прехрамбено неодрживо?

21 век је век економије знања: Од прве Земљоделске школе у Топчидеру (1853) до 35-ог места Универзитета у Београду на Шангајској листи у области прехрамбене технологије.

Пољопривреда је једина извесна делатност производње хране за стално растући број потрошача, село је најприродније место за живот породичних људи, а задруга је добар модел удруживања пољопривредника и житеља села за решавање њихових економских,социјалних и културних потреба.

Студије случаја: По(р)уке из Србије, Хрватске, Словеније, Данске и Немачке.

За и против ГМО: Ако се не зна ко је отац – мајка свих болести је храна у тањиру!

Одговори слушаоцима: Све што сте хтели да питате о пољопривреди и селу а  нисте имали кога.

 

 1. Проф. др Вељко Милутиновић, Електротехнички факултет Универзитета у Београду

DATAFLOW  СУПЕРКОМПЈУТЕРИ И ЊИХОВЕ ПРИМЕНЕ

 1. март

Традиционални рачунари око нас спадају у класу Control Flow и базирају се на парадигми коју је осмислио von Neumann још 40-их година прошлог века. Нови Дата Флоw рачунари се базирају на опсервацијама које је први изнео нобеловац Richard Feynman, и ако прате парадигму MultiScale, коју је осмислио професор Oskar Mencer са Империала у Лондону, достижу убрзања од 10 до 100 пута, а понекад и пуно већа; при томе су потрошња и димензија пуно мање. Једна од главних апликација је у машинском учењу и вештачкој интелигенцији и тај део излагања се базира на докторату Милоша Котлара са ЕТФ у Београду (аутори презентације: Вељко Милутиновић и Милош Котлар).

 

 1. Проф. др Милован Видаковић, Друштво инжењера и техничара Србије за управљање ризицима – ДИТУР

ПОЖАР  ХИЛАНДАРА  2004. ГОДИНЕ

 1. март

Кратка историја Хилендара пре пожара. Позиција Хилендара и осталих објеката у саставу Хилендара на Светој Гори. Појава пожара и филм тока пожара. Санација после пожара и реконструкција објекета захваћених пожаром. Заштита од пожара реконструсаних објеката у сагласности са захтевима о очувања историских изгледа објеката.

 

 1. Проф. др Милан Матијевић, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу

АКТИВНО ПОТИСКИВАЊЕ ТОРЗИОНИХ ВИБРАЦИЈА

 1. март

У многим инжењерским апликацијама захтевају се високе перформансе кретања механичких делова система. У случају ротационих кретања, код ротационих машина, ротационих кретања робота, машина за монтажу у аутомобилској индустрији или комплексних система попут ветрогенератора или електромобила, спреге ”мотор-оптерећење” могу бити извор нежељних торзионих вибрација, које ремете квалитет кретања, укупне перформансе пројектованих система, и потенцијално су извор хаваријских ефеката у систему.

Спречавање торзионих вибрација и потискивање њихових ефеката у системима са више спрегнутих ротационих маса јесте врло општ инжењерски проблем, који је од великог практичног значаја и без коначног решења.

Активне методе потискивања торзионих вибрација су повезане са пројектовањем система аутоматског управљања са затвореном повратном спрегом и са генерисањем адекватних активних утицаја на рад система, у циљу постизања жељених перформанси.

Многе управљачке стратегије су до сада предложене у корист решавања наведеног проблема. У оквиру предавања ће се саопштити стање у овој области технике и могући даљи прилази решавању овог проблема.

 

 1. Проф. др Весна Мишковић-Станковић, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду

НОВИ БИОМАТЕРИЈАЛИ ЗА ПРИМЕНЕ У МЕДИЦИНИ КАО ИМПЛАНТИ КОШТАНОГ И МЕКИХ ТКИВА

 1. март

У последњих неколико деценија је дошло до велике експанзије биоматеријала, који треба да буду биокомпатибилни, биоактивни и са антибактеријским својствима, а да при томе не изазивају инфламацију или токсични одговор на имплантацију у организму. Биоматеријал својом структуром мора да обезбеди почетну тродимензионалну структуру за регенерацију ткива, равномерну расподелу ћелија, несметану размену нутријената и гасова и одговарајућу брзину деградације у складу са развојем и ремоделовањем култивисаног ткива. Електрохемијским поступцима се прецизно могу контролисати састав, количина и морфологија биоматеријала, а тиме и њихове карактеристике. У оквиру предавања ће бити приказани електрохемијски поступци добијања и методе карактеризације биокерамичких композитних превлака на бази хидроксиапатита, као потенцијална замена за коштано ткиво, и полимерних нанокомпозита са сребром, као потенцијална замена за мека ткива, побољшаних механичких карактеристика и адхезије и смањене цитотоксичности.