ЦЕНТАР ЗА НАСТАВУ СТРАНИХ ЈЕЗИКА И МУЗИЧКА РАДИОНИЦА ЧАРОБНА ФРУЛА ОРГАНИЗУЈУ УЧЕЊЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА УЗ МУЗИКУ ЗА ДЕЦУ УЗРАСТА ОД 3 ДО 8 ГОДИНА.

ПРОБНИ ЧАС У СРЕДУ, 10. ОКТОБРА, У 17 САТИ. Пријавите се на 069618181 или на мејл bojana@carobnafrula.com.

Настава за децу осмишљена је по јединственом плану и програму музичких педагога и филолога. На непосредан и суптилан начин, деца ће кроз музичко – језичке игре савладати основе енглеског језика и музичке културе.  Деца имају урођену способност за несвесно учење језика и сама изложеност језику је довољна за његово савладавање и памћење. Кроз музику све је знатно лакше јер се она показала као савршено средство у стимулативном и едукативном смислу. Највећу моћ музика показује у свом утицају на процес учења, развој мозга и организационих особина.  Зато су музичко – језичке игре веома важне приликом учења страног језика јер дете кроз игру учи. Таква врста учења показала се као једна од најбољих метода учења за децу предшколског узраста. Ми повезујемо реч и слику, бојимо ноте кроз кроз то уједно учимо и боје, слушамо и учимо песмице различитог садржаја,  учимо музичке инструменте, развијамо моторику кроз песмице које садрже музику и покрет, учимо делове тела кроз ритмичке обрасце, учимо дане у недељи, усвајамо правилан изговор речи кроз бројалице и брзалице и самим тим развијамо правилан говор на страном језику.

ЦИЉЕВИ

♪♫ Развијање вештине комуникације на страном језику кроз музику

♪♫ Подстицање процеса социјализације

♪♫ Неговање и учење говора као основе израза и комуникације и као почетног корака ка природном, правилном и интонативно презицном певању

♪♫  Развијање музичког памћења