СИМФОНИЈСКИ ОРКЕСТАР РТС
ШОСТАКОВИЧ

СОЛИСТА: ВУК ОВАСКАИНЕН, ВИОЛОНЧЕЛО

ДИРИГЕНТ
БОЈАН СУЂИЋ

Програм
Концерт за виолончело и оркестар бр.2
Симфонија бр.1

 

Организатор: Музичка продукција РТС
Цене карата: 400, 500, 600 динара