Народни оркестар РТС

 

Организатор: Музичка продукција РТС

Цена карата: 400, 500, 600 динара