ЖЕНСКО МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО КРОЗ ВЕКОВЕ (17-21. ВЕК)

Маја Рајковић, клавир

 

Организатор: Центар за музику

Цена улазница: 200 дин.