STEINWAY концертна сезона

Елизабета Леонскаја, клавир

Програм:

Шуман, Симфонијске етиде

Моцарт, Соната КВ 333 р.

Берг, Соната оп.1, Ха-мол

Шуберт, Соната Д 850

 

Организатор: PIANO LAND DOO

Цена карата: 2.200, 2.500, 3.000 динара