БФ: Марко Ђоковић

#BETOVENNALAJNI 3
Уметнички вођа:
Бернхард Форк, виолина

Ј. С. Бах: Свита бр.1
А. Вивалди: Кончерто гросо у де-молу
Ј. К. Бах: Симфонија у ге-молу оп. 6/6
Ж-Ф. Ребел: Les caractères de la dance
Д. Скарлати / Ч. Евисон: Кончерто гросо бр. 3

Организатор: Београдска филхармонија
Информације на тел. 0112630744