Фото: Марко Ђоковић

Београдска филхармонија

Диригент:
Габријел Фелц

Солиста:
Ненад Јанковић, фагот

К. М. фон Вебер, Чаробни стрелац, увертира
К. М. фон Вебер, Концерт за фагот и оркестар у Еф-дуру
Ф. Шуберт, Симфонија бр. 9 (Велика)

 

Организатор: Београдска филхармонија
Инфо на 0112630744, www.bgf.rs