Фото: Марко Ђоковић

Београдска филхармонија

Диригент:
Герит Присниц

Солиста:
Елина Вахала, виолина

E. Раутавара, Cantus Arcticus
J. Кусисто, Концерт за виолину и оркестар
Ј. Сибелијус, Симфонија бр. 7
Ј. Сибелијус, Финландија

 

Организатор: Београдска филхармонија
Инфо на 0112630744, www.bgf.rs