Субота 14. октобар у 20 сати, Велика дворана

Уметнички вођа и солиста: ЈОЖЕФ ЖИГА, виолина
Томазо Витали – Чакона за виолину и оркестар, ге-мол;
Ђузепе Тартини – Соната „Ђавољи трилер“, за виолину и оркестар, ге-мол;
Оторино Респиги – Античке арије и игре

Цена: 600 дин.

Организатор ЦЕБЕФ