ИЗЛОЖБА СКУЛПТУРА „СКРИВЕНЕ СТВАРНОСТИ“ ПЕТРА СИБИНОВИЋА, од 17. 1. До 4.2.

Изложба  „Скривене стварности“  презентује радове у форми скулптуре  који представљају арт-продукте настале као резултат коегзистенције са природом, прецизније, детаљном опсервацијом природе на микро нивоу.

То подразумева систематично и темељно истраживање у релацији са савршенством природне организације, сложеним системима и процесима настанка и функционисања живота (контролисаним и неконтролисаним), ентропијом и дегенерацијом, репродукцијом, микроеволуцијом, хибридизацијом и тако даље.

Креирање и обликовање, материјализација, израђених објеката не подразумева делатност исцрпног копирања природе,  њених генералија,ни стварање еквивалената других физичких карактеристика, већ се природа овде појављује и користи као есенцијални извор, покретач идеје и складиште корисних информација потребних за настајање новог пластичног, визуелног и сензибилног модела.

Петар Сибиновић рођен је 1986.године у Ваљеву. Дипломирао је на Факултету ликовних уметности у Београду, Смер вајарство (2011). Тренутно је студент докторских уметничких студија на Факултету ликовних уметности у Београду. Самостално је излагао преко једанаест пута, а учествовао је на преко педесет колективних изложби. Члан је УЛУС-а од 2015. Добитник је већег броја награда и признања у области скулптуре и сликарства. Учесник је многобројних вајарских радионица и колонија, а велики број његових радова налази се у музејским и приватним колекцијама у земљи и иностранству.