ПРОСТОРИ СВЕТ(Л)ОСТИ
Марија Солујић
27. 2 – 9. 3. 2024.
Ликовна галерија

Изложбом Простори свет(л)ости, уметница Марија Солујић кроз медијум цртежа истражује појам песничке слике. Особеним цртачким маниром, у додиру светлости и таме, у атмосфери, пре него простору или форми, ауторка гради ликовну поетику која комуницира језиком митског, ониричког, метафизичког. Поетско у Маријином раду је свеприсутно и свепрожимајуће, оно чини есенцију њеног цртежа којим се песничка мисао, кроз симбол и алегорију, проводи у визуелни исказ. Имајући полазиште у личном, у интимним, унутрашњим просторима бића сагледаним кроз спекулум снова, успомена и сећања, уметница прониче у просторе универзалног, архетипског. Немајући тенденцију да слику потчини наративу, ауторка тек суптилним наговештајем, у назнакама открива представљено, расветљавајући тек сегменте (могућих) слојева значења. Остављајући простор посматрачу да читањем угради себе, Маријини радови комуницирају на равни универзалног људског искуства и најдубљим нивоима човеког бића. Уносећи ауру мистичности, која значење, каткад, чини неухватљивим, уметница бира да од света сачува онај најсветији део себе.

Никада до краја разоткривена, у сенци, нема, остаје тајна.

Тијана Дука

 

Биографију уметнице можете прочитати овде.

 

Изложба ће бити отворена до 9. 3. 2024. радним данима од 10 до 20, суботом од 10 до 16 часова.