Uslovi rezervacije

Поштована публико, задовољство нам је да вам представимо могућност резервације улазница за одређене концерте.

Улазница можете резервисати на један од  следећих начина:
•    Позивом на број 065 263 0550 (само у радно време билетарнице)
•    Позивом  на skype  (ulaznicekolarac)  (само у радно време билетарнице)
•    Интернет резервацијом на самом сајту (назначени концерти и одређени број седишта)

Општи услови резервације карата :
•    Можете  резервисати највише  5 улазница по концерту.
•    Резервација важи 5 дана.
•    Резервисане улазнице можете купити на билетарници само у року важења резервације.
•    Резервације се не врше 5 дана пре самог концерта.
•    Улазнице се подижу уз број резервацији (ИД), добијен приликом резервације, а обрачунава се пуна цена улазнице без попуста.

Купљене улазнице се не могу вратити. Замена улазнице није могућа. Новац за купљене улазнице враћа се  само у случају отказивања концерта, према правилима и динамици коју одређује организатор концерта.
Новац за купљене улазнице не може се вратити ни у следећим случајевима:
•    Ако  дође до промене програма, извођача и сл, осим у случају да организатор предвиди такву процедуру.
•    Ако купац не може да присуствује концерту из било ког разлога.
•    Ако купац није задовољан квалитетом концерта и/или местом за које је купио улазнице.
Трошкови пута, смештаја и сл.  нису предмет повратка новца посетиоцу концерта  и не могу се надокнадити.

Информације за кориснике интернет резервације карата:
Тренутно је у функцији пробна верзија овог програма, која вам,  за почетак, омогућава да путем интернета резервишете одређене категорије улазница, за понуђене концерте.
Инетернет резервација вам  омогућава да: 
•    Сазнате више о концертима који вас интересују.
•    Видите  где се, по категоријама, тачно налазе места која одаберете.
•    Добијете додатне информација о наредним концертима и ценама путем електронске поште и вашег отвореног налога.
Поступак интернет резервације:
•    Да бисте извршили инетрнет резервацију, претходно се региструјте на насловној  страници интернет резервације
•    Поља обележена звездицом обавезно попуните. Уколико желите, на назначеном месту можете оставити број фиксног или мобилног телефона ради даље комуникације. На крају саме регистрације, потврдите да ли се слажете са условима коришћења.
•    На вашу мејл стићи ће порука да сте се успешно регистровали.
•    Инетрнет резрвација намењена је ИСКЉУЧИВО физичким лицима. Уколико улазнице желите да резервишете и платите  као правно лице, молимо вас  да нас контактирате мејлом на на Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. или телефоном на број 065 2630 550
•    Можете резервисати катре само за  концерте који су у понуди на нашој страници за резервацију карата.
•    Уколико сте извршили резервацију карата и одустали, систем вам неће дозволити да за исти концерт поново резервишете улазнице.
•    Потврдићемо вам резервације  поруком и назначити која су места резервисана из категорија које сте одабрали.

Пробна верзија резервације карата је  бесплатна и биће у функцији до 31. јануара 2016. године.

Захваљујемо на сарадњи.


It is our pleasure to present to our esteemed audience the possibility of reserving tickets for specific concerts:
You can reserve tickets in one of the following ways:
•    Calling the number 065 263 0550 (only during the box office working hours)
•    Calling  through skype  (ulaznicekolarac)  (only during the box office working hours)
•    By online reservation on our website (for specific concerts and limited number of seats)
General booking terms:
•    It is possible to reserve a maximum of 5 tickets for one concert.
•    The reservation is valid for 5 days.
•    Reserved tickets can be bought at the box office only during the period mentioned above.
•    Reservations cannot be made 5 days before the concert itself.
•    Tickets are claimed with the reservation number (ID), given at the time of reservation, while the full price of the tickets is charged without any discount.

Purchased tickets cannot be returned. It is not possible to exchange purchased tickets for another concert. Money for the purchased tickets can be refunded only in the case of cancellation of the concert, according to the rules and dynamics determined by the concert organizer.
Money for the purchased tickets cannot be refunded in the following cases:
•    If there is a change in programme or a change of performers unless the organizer can predict such a procedure.
•    If the buyer cannot attend the concert for whatever reason.
•    If the buyer is dissatisfied with the quality of the concert or the seat purchased.
Trip expenses, accommodation, etc. are not subject to returning the money to the concert goers and cannot be refunded.

Information for online users of ticket booking procedure:
A pilot version of this program is available at the moment, enabling you to reserve specific categories of tickets for the offered concerts using the Internet.
Online reservation makes it possible for you to: 
•    See where exactly, according to categories, are placed the seats that you want to choose.
•    Get additional information about forthcoming concerts and prices by email and your open account.
Procedure for online reservation:
•    In order to make online reservation, you should first register on the home page of internet reservation.
•    It is obligatory to fill in the spaces marked with an asterisk. If you wish, you can leave your phone number at the designated place for further communication. At the very end of your registration, please confirm that you agree with the terms of use.
•    You will get an email from us informing you that you have successfully registered.
•    Online reservation is intended EXCLUSIVELY for private persons. In case you would like to reserve and purchase the tickets as legal entity, please contact us by email on Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.    or by phone 065 2630 550.
•    You are allowed to reserve the tickets only for the concerts offered on our reservation webpage.
•    If you have made a reservation and then cancelled it, the system will not allow you to make another reservation for the same concert again.
•    We will confirm your reservation by an email message, informing you which seats have been reserved from the categories you have chosen.
This pilot version of ticket reservation is free of charge and will be available until 31st January 2016.

Thank you for your cooperation.