Ciklus PODSTICAJ KREATIVNIM I ISTRAŽIVAČKIM IDEJAMA MLADIH

NASTANAK PLANETARNIH SISTEMA

Vladimir Đošović, saradnik u nastavi, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Petak, 30. 11. u 18 sati

Sve do 90-tih godina XX veka, jedini planetarni sistem za koji smo znali da postoji bio je Sunčev sistem. S toga, sve teorije o nastanku planetarnih sistema razvijane su u smeru kako bi objasnile strukturu i fizičke karakteristike tog, jedinog do tada poznatog, planetarnog sistema.

Otkriće ekstrasolarnih planeta, pa samim tim i ekstrasolarnih planetarnih sistema značajno je doprinelo (i značajno doprinosi) razvoju planetarnih nauka. Svaka zvezda u svemiru nastaje kolapsom oblaka gasa i prašine. Međutim, deo tog materijala ne ulazi u sastav zvezde već ostaje da kruži oko mlade proto-zvezde formirajući tzv. protoplanetarni disk. Iz ovako formiranog diska nastaju planetarni sistemi…