Квартет Молинари (Канада)
Програм: С. Нешић, Р. Мареј Шафер, А. Соколовић – детаљније

 

Организатoр: БУНТ