Hypercube/концертна сезона 2017/2018

Камерни оркестар МУЗИКОН

Уметнички руководилац: Александра Стојиљковић

Програм:

Е. Григ: Две елегичне мелодије

Е. Григ: Гудачки квартет ге-мол

А. Дворжак: Ноктурно за гудачки оркестар

А. Дворжак: Серенада за гудаче

 

Организатор: Музичко удружење Музикон

Цена карата: 800 и 1.000 дин.