БФ/Марко Ђоковић

Мудрословље

Диригент: Лио Мек Фол

Солиста: Саша Мирковић, виола

Програм: Ф. Менделсон, Д. Јовановић, Е. Елгар

 

Организатор: Београдска филхармонија

Више информација на тел. 0112630744