Фото: Марко Ђоковић

Београдска филхармонија
ЗА ПУТ

Диригент:
Михаил Герц

Солиста:
Луис Швицгебл, клавир

М. Равел, Валцер
Џ. Гершвин, Концерт ин Еф за клавир и оркестар
М. Мусоргски, Слике с изложбе

Организатор: Београдска филхармонија
Инфо на 0112630744, www.bgf.rs