BF/Marko Đoković

VAZADUH 2

Dirigent:

Gabrijel Felc

Solisti:

Radovan Vlatković i Nikola Ćirić, horne

V. A. Mocart: Koncert za hornu i orkestar K 447
A. Rozeti: Koncert za dve horne i orkestar
A. Brukner: Simfonija br. 9

Organizator: Beogradska filharmonija
Informacije na broj 0112630744