Ciklus: Kolarčev podijum kamerne muzike

80 godina Fakulteta muzičke umetnosti

 

 

 

 

 

 

 

Program:

 • Vijetan: Kapris za violu solo “Hommage a Paganini” op.55

Jelena Antić, viola, 1.godina

Klasa: Ljubomir Milanović, doc.

 • D. Skarlati: Sonata D-dur K 119

Allegro

Tina Neutzer, čembalo, master studije

Klasa: Milan Popović, doc.

 • E. Dohnanji: Serenade op.10

I – Marcia-Allegro

               II – Romanza-Adagio non troppo, quasi andante

Dušan Joksić, violina

Olivera Matić, viola

Ognjen Milosavljević, violončelo

Klasa: Ladislav Mezei, red. prof.

 • N. Huml: Introdukcija, tema i varijacije op.102

Aleksandra Dobrić, oboa, 3. godina

Klavirska saradnja: Rada Pećanac, sam. um. sar.

Klasa: Dragan Lazić, red. prof.

 • Bukinik: Koncertna etida br.4, f mol

Ognjen Milosavljević, violončelo, 2.godina

Klasa: Dragan Đorđević, vanr.prof.

 • Sviridov: „O rodina“

Mladen Prodan, tenor, master studije

Klavirski saradnik: Vladimir Gligorić, sam. um. sar.

Klasa: Nikola Mijailović, red. prof.

 • Šostakovič Četiri prelida op. 34
 1. 10 cis mol
 2. 15 Des dur
 3. 16 b mol
 4. 24 d mol

Dušan Joksić, violina, master studije

Klavirska saradnja: Ivana Pavlović, sam. um. sar.

Klasa: Gordana Matijević Nedeljković, red.prof.

 • I. Čajkovski: Dumka op.59

Nikola Zaringer, klavir, 4. godina

Klasa: Vladimir Cvijić, red. prof.

 • G. Regondi: Introdukcija i kapris

Pavle Filipović, gitara 3.g.

Klasa: Darko Karajić, vanr.prof.

 • Pulank: Sonata za klarinet i klavir

I – Allegro tristamente

Gabor Henyel, klarinet, 4. godina

Klavirska saradnja: Antonela Grgin, viši um. sar.

Klasa: Ognjen Popović, docent

 • Rosini: „Una voce poco fa…“, Seviljski berberin

Milena Damnjanović, sopran, master studije

Klavirska saradnja:  Vladimir Gligorić, sam. um. sar.

Klasa: Violeta Radaković Pančetović, vanr. prof.

 • A. Dvoržak: Klavirski kvintet A dur O 81

      IAllegro ma non tanto

          Nikola Zaringer, klavir

Kata Stojanović, violina

Lazar Nikolić, violina

Nemanja Adamović, viola

Pavle Popović, violončelo

Klasa: Dejan Subotić, vanr. prof.

 

Organizator: Centar za muziku

Ulaz slobodan