Остали језици
 

април 2017
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Архива

Ministarstvo kulture GRB ISPISI

Sekretarijat za kulturu grada beogradalogo

Logo Telekom Srbija full color-page-001

sava-logo

ERSTE BANK LOGO PLAVA POZADINA

tejk_over

 Z Rusije

 

РУСКИ

• Почетни
На крају овог курса очекује се да полазник буде у стању да:
се представи и поздрави;
каже основне ствари о себи, свом занимању, обавезама, хобију, својој породици;
комуницира на једноставан начин споријим темпом;
постави једноставна питања у вези са својим непосредним потребама и одговори на таква питања;
разговара о здрављу, храни, пићу, спорту и сличним темама;
води једноставан телефонски разговор.

• Средњи 1
На крају овог курса очекује се да полазник буде у стању да:
опише изглед и карактер људи који га окружују;
опише град или насеље у којем живи;
пружи подробније информације о свом животу, навикама, запослењу, пријатељима (али и даље кратким реченицама);
наручи јела и пића у ресторану;
говори о прошлим или будућим активностима и плановима;
описује своја путовања и пише разгледнице.

• Средњи 2
На крају овог курса очекује се да полазник буде у стању да:
разуме суштину уобичајеног, стандардног говора на познате теме;
неприпремљен може да се укључи у разговор на познате теме из области личног интересовања или у вези са свакодневицом (породица, разонода, посао, путовања, спорт);
користи свакодневне изразе и фразе;
говором задовољава конкретне потребе (распита се и купи нешто);
пише лична писма.

Z Grcke

 

  НОВОГРЧКИ

 

Упознајте грчки, језик наше цивилизације, науке, религије ... Језик који се говори на прелепим острвима и у тавернама, да Вам Грчка буде још блискија!
Нудимо Вам течајеве на следећим нивоима:

 • Почетни
 • Средњи 1
 • Средњи 2
 • Виши 1
 • Виши 2

По потреби организујемо и све остале течајеве, опште и специјализоване.

Z Japana

 

ЈАПАНСКИ - РАСПОРЕД ЧАСОВА

 

Настава јапанског језика обавља се на редовним течајевима на девет нивоа. У току курса полазник треба да овлада како говором, тако и писањем и читањем јапанског језика. Течајеви су:

 • Почетни
 • Средњи 1
 • Средњи 2
 • Виши 1
 • Виши 2

У току почетног курса уче се хирагана и катакана (два слоговна писма), да би се од средњег 1 учили канђи (идеограми) са циљем да полазник научи да чита различите врсте текстова. У току почетног и до средњег 2 уче се основе граматике, да би на вишем полазници овладали фразама неопходним за комуникацију на јапанском језику.

Z Kine

 

КИНЕСКИ

Кинески језик је по много чему специфичан и интересантан, а у Центру за стране језике Задужбине Илије М. Коларца, изучава се већ скоро 40 година.
Курсеви кинеског језика у Центру за стране језике, подразумевају постепено савладавање основа кинеског језика, како говорног, тако исто и писма, а уједно омогућавају да се полазници упознају са културом, традицијом и обичајима везаним за кинески народ, наравно кроз адекватне текстове који одговарају одређеном нивоу.
Курсеви су подељени на нивое, од којих сваки садржи 35 виђења, односно, 70 школских часова:

 • Почетни 1

обухвата најосновније елементе савладавања језика: тонови, латинична транскрипција, основни појмови, краћи дијалози, а упоредо се уче и једноставнији карактери, око 160.

 • Почетни 2

обухвата краће дијалоге, основне појмове у комуникацији, краће текстове, а у писаном делу се прелази око 160 карактера, што омогућава да се комбиновањем научених карактера запише много већи број речи.

 • Остали нивои

обухватају сложеније дијалоге и текстове везане за различите области, при чему се вежба и моћ разумевање, кроз аудио и видео пројекције.
Програм рада се прилагођава свакој групи посебно и усклађује са могућностима полазника да савладају предвиђени садржај. У Коларчевој задужбини учимо кинески са лакоћом!

norveska zastava   НОРВЕШКИ

Према Норвешком националном органу за развој образовања (VОX), нивои су подељени на :

Први ниво (А1), број часова 64 (32 двочаса). Овај курс даје полазницима основно знање норвешког језика (европски ниво - А1). Циљ је да полазници разумеју и користе свакодневне изразе, представе себе и друге, одговарају на питања, постављају питања о личним стварима, разговарају на једноставан начин ако саговорник говори споро и јасно. Користи се уџбеник "Paa vei" (1-10 лекције).
Други ниво (А2), број часова 48 (24 двочаса). Овај курс је намењен полазницима који су завршили ниво А, који имају основно знање норвешког језика. Настава креће од 10. лекције. Полазници разумеју основне изразе и у стању су да се снађу у различитим ситуацијама (у куповини, на улици, у банци и пошти), могу на једноставан начин да разговарају о свом пореклу, породици и свакодневним рутинама.
Трећи ниво (Б1), број часова 48 (24 двочаса). Полазници на овом нивоу разумеју дуже текстове и дугу аргументацију из познатих области, разумеју садржај већине телевизијских програма и филмова. Полазници на овом курсу могу да читају чланке и извештаје о актуелним проблемима и да исказују ставове, као и да разумеју савремену књижевност.
Четврти ниво (Б2), број часова 48 (24 двочаса). Полазници на овом нивоу разумеју главни садржај информација које користе комплексан језик, где су теме конкретне и апстрактне, опште и стручне. Полазници могу да дају јасан и детаљан приказ у оквиру широког спектра тема, активно учествују у дискусијама, јасно износе аргументе и своје мишљење, изражавају се течно и спонтано и разговор може да се одржи без проблема. Полазници могу да пишу сложене текстове о широком спектру тема у оквиру одређене струке, препричавају филмове и књиге, описују своја искуства и доживљаје и разговарају на норвешком са високим степеном спонтаности.

svedska zastavaШВЕДСКИ

Заједнички европски оквир за живе језике (шв. Gemensam europeisk referensram för språk), израђен је под окриљем Савета Европе као заједничка смерница за стручну процену и опис нивоа знања страног језикa (А – основно познавање језика, Б – самостални корисник језика и Ц – напредни корисник језика). Према поднивоима предвиђеним тим оквиром, од говорника се очекују следеће компетенције:
А1: Препознавање и коришћење уобичајених речи и врло једноставних израза и реченица, које се тичу непосредног свакодневног окружења (породица, становање, пријатељи), али само уколико се говори полако и јасно, често уз малу помоћ саговорника. Од полазника се очекује да уме да напише и врло једноставне поруке, нпр. честитке с поздравима и да уме да попуни основне податке о себи у формуларима (нпр. име, адресу, националну припадност).
А2: Разумевање и коришћење уобичајених речи и израза који се тичу личних прилика говорника (породице, најближег окружења, посла, образовања и активности у слободно време). Схватање суштине садржаја кратких, јасних и једноставних порука и саопштења. Полазник уме да састави веома кратка лична писма (нпр. захвалности) и да разуме кратке и једноставне, свакодневне текстове и нађе тражене, предвидиве информације у огласима, брошурама, јеловницима и распоредима. Полазник може да учествује у разговору и ситуацијама које захтевају директну размену информација на добро познате теме, али недовољно да би самостално могао да води спонтани разговор у друштву.
Б1: Полазник разуме главни садржај у јасном стандардном говору о добро познатим појавама на које се свакодневно наилази у школи, на послу, у слободно време и сл., уме да води разговор у оквиру тих тема, као и да састави једноставан, кохерентан текст на те теме. Уколико се говори релативно лагано и јасно, полазник у општим цртама може да разуме многе радио и телевизијске емисије, најактуелнија питања или теме које га посебно занимају. Полазник на једноставан начин уме да опише искуства и догађаје, своје снове, надања и планове за будућност, као и да образложи своје ставове и утиске; уме да исприча причу или преприча радњу романа или филма. Уме да води једноставну личну писану кореспонденцију.
Б2: Разумевање дужих излагања (нпр. предавања) и нешто сложеније аргументације, под условом да је тема донекле позната; разумевање највећег дела вести и актуелних емисија на телевизији, као и већине филмова где се говори стандардни језик. Читање чланака и извештаја на актуелне проблеме, где се изражавају ставови и мишљења, као и савремене прозе. Полазник може да води разговор на природан начин са говорницима којима је тај језик матерњи, активно да учествује у дискусијама на добро познате теме и да детаљно брани своје ставове, наводећи предности и мане различитих могућности, као и да то све написмено изнесе. Уме да пише писма која наглашавају личан смисао који имају догађаји и искуства.
Ц1: Разумевање сложенијег језика, чак и кад није јасно структурисан, и када је контекст само наговештен. Телевизијске емисије и филмови се разумеју без већег напора. Разумевање дугих и сложених стручних и књижевних текстова, као и стилских разлика међу њима, стручних чланака и дужих упутстава, чак и из области које су мање познате. Усмено изражавање је течно и спонтано у различитим ситуацијама, без превише очигледног тражења погодне речи или израза. Изражавање идеја и ставова је прецизно, уз стилско прилагођавање саговорнику или читаоцу, детаљно и добро образложено, са доследним закључком.
Ц2: Разумевање говора без помуке, како у непосредном контакту, тако и путем радија, телевизије или филма, под предусловом да се слушалац навикао на дијалекатске варијације у језику. Разумевање свих врста текстова (нпр. приручника, стручних чланака и књижевних дела), укључујући и оне апстрактне, који су структурно и језички сложени. Конверзација и описи теку без напора, уз коришћење свакодневних и идиоматских израза, прецизно преносећи значењске нијансе. Евентуалне потешкоће се неприметно заобилазе преформулисањем израза. Описивање и аргументовање стилски одговарају контексту, и уочава се јасна логичка структура. Писање сложених писама, чланака и извештаја, сажетака и прегледа стручних или књижевних дела.

На Коларцу можете учити и АРАПСКИ ЈЕЗИК, а по потреби се може организовати и настава за језике за које се покаже велико интересовање.