Култура сигнала и дата арт,
предавање др Иване Успенски
29.5. у 18 сати, Мала сала

Циклус ДРУШТВО И ДИГИТАЛНИ МЕДИЈИ Предавање др Иване Успенски – биографија Савремене дефиниције описују сигнал као мерљиву физичку величину или импулс (нпр. електрични напон или магнетно поље) који имају могућност преноса информација. Живимо у времену у коме је свака архитектура комуникације и културалне размене директно условљена трансформацијом и медијацијом културалних артефаката, њиховом деконструкцијом, превођењем у сет…